Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” – Municipiul Ploieşti

LICEUL TEHNOLOGIC  UCECOM „SPIRU HARET” – MUNICIPIUL PLOIESTI  este  unitate şcolară din cadrul  Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti “Spiru Haret”,  Filiala Ploieşti.

         Instituţia de învăţământ este  situată în municipiul PLOIEŞTI, strada Dr. Toma Ionescu, nr. 27,  şi care  şi-a deschis porţile pentru prima data la 01.09.1957.

În acest interval de timp unitatea de învăţământ a pregătit şi continuă să pregătească meseriaşi şi specialişti în peste 30 de calificări profesionale.

Instituţia de învăţământ  este acreditată prin OMEdC nr. 5658/ 14.11.2006 pentru învăţământ profesional,  nivelul 1 şi 2 de calificare profesională, prin OMECTS nr. 3279 / 24.02.2010 pentru liceu ciclul inferior şi  prin  OMECTS  nr. 4386 / 06. 06. 2012 pentru liceu ciclul superior, nilelul 3 de calificare profesională.

Instituţia de învăţământ dispune de spaţii pentru  pregătirea  teoretică şi practică dotate cu mobilier modern, aparatură şi instrumente corespunzătoare fiecărui domeniu de pregătire profesională.

Activităţile instructiv-educative sunt asigurate de un corp de cadre didactice cu pregătire de specialitate superioară şi psiho-pedagogică de nivel înalt şi, cu o bogată experienţă didactică.

 

 

Citeste mai multe…